VZW Tilia is een amateurtoneelgezelschap dat werd opgericht in 1981 met als doel het bijdragen tot de ontwikkeling van de cultuur in het algemeen en alle vormen van theater in het bijzonder, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen. Tilia is aangesloten bij Opendoek-Vlaanderen Amateurtheater.

Aangezien wij een “vereniging zijn zonder winstgevend doel” wordt op regelmatige momenten onze winst verdeeld onder mensen/kinderen die hulp goed kunnen gebruiken.

Een theaterseizoen loopt van 1 september tot 31 augustus.  Via Opendoek zijn wij en alle leden ook verzekerd.

Tilia brengt jaarlijks minstens één volavondstuk, een jeugdopvoering en neemt deel aan diverse terras- en straattheaters.
Tilia bestaat reeds meer dan 30 jaar.

Bij ons ligt de jeugd nauw aan het hart en we hebben daarom een jeugdopleiding opgezet: vanaf 25 september, iedere woensdag van 13.30u ->15.30u. kinderen vanaf 7 jaar (moeten kunnen lezen) tot 16 jaar. Optredens in het voorjaar waar wij rekening houden met de schoolverplichtingen en schoolvakanties. Het jeugdseizoen wordt afgesloten in de maand mei.

In die tijd hebben we zalen doen vollopen, zalen laten leeglopen (meestal na het groeten)
mensen laten lachen, mensen laten huilen… Kortom, we hebben Toneel gespeeld met een grote T en dat zullen we blijven doen.

Niet enkel voor onszelf maar ook, en vooral, voor ons publiek.

Bestuur

Onderstaande personen zijn de leden van het bestuur van Theater Tilia:

Voorzitter/secretaris: Rudi Van Nevel
Penning meester: Guy Willekens
Ellen Brosens
Stef Philipsen
Rita Stevens
Lutgarde Witvrouwen
Lutgart De Kerf
Dimitri Verboven
Jolien Schrijvers
Jente Van Winckel
Jasper Deschuyter 

Het bestuur vergadert iedere éérste woensdag van de maand om 19.30 uur in het Tilia lokaal, CC Zonneputteke, Zonneputteke 1C, te Zoersel.

Zoersels Toneelgezelschap Tilia VZW, p/a: Rudi & Lutgard Van Nevel – De Kerf, Kapelstraat 18, 2980 Zoersel, +32 3 309 15 08, info@theatertilia.be