Uitnodiging evaluatievergadering van Grote oorlog Kleine oorlog

Op de evaluatievergadering van Grote oorlog Kleine oorlog waren er heel interessante conclusies:

– We zijn goe bezig;

– Er is nog veel groeipotentieel in onze spelers;

– We moeten vermijden dat de spelers blijven stilstaan of terugvallen;

– We moeten zorgen dat de groep een hecht team blijft.

Om dit te ondersteunen hebben we besloten om te starten met een toneel opleiding.

We gaan hierbij de drempel zo laag mogelijk houden:

– We komen 1 maal per maand samen met alle Tilianen die dan kunnen;

– Ideaal is natuurlijk dat ge altijd komt, kunt ge maar af en toe dan is dat echter geen probleem;

– Alle Tilianen zijn welkom;

– Eerste maal op woensdag 18 februari om 20h in ons lokaal, Zonneputteke 1C te Zoersel;

– Jo Lutgen gaat deze opleidingen verzorgen, hij heeft ons al een heel klein beetje bijgeleerd en zou ons nog graag heel veel bijleren;

– We starten stipt om 20h;

– Kosten: 2 euro per deelgenomen dag, voor studenten 1 euro;

– We werken met een aanwezigheidslijst en rekenen 1x/jaar af;

– Deze avonden staan los van een productie. Ook Tilianen die niet op de planken komen zijn welkom. Voorkennis is niet vereist.

Als het kan gelieve dan vooraf even te verwittigen (een maileke naar ztgtilia@hotmail.com of een telefoontje naar Lutje 03 309 15 08), kwestie van deze avonden optimaal te kunnen voorbereiden.